Staffan Carlsson

Social hållbarhetstrateg - Nämndtjänsteman

E-post: Staffan.Carlsson@regionhalland.se

Avdelning: Social hållbarhet

Besöksadress: Södra vägen 9, 30238Halmstad

Ort: Halmstad