Eleonora Bruhn

Medicinsk sekreterare - Biobankssamordnare

Telefon: 035-14 78 15

E-post: Eleonora.Bruhn@regionhalland.se

Avdelning: Klinisk patologi och cytologi Halland

Besöksadress: Klinisk Patologi och Cytologi, Plan 4 målpunkt H, Hallands sjukhus Halmstad, 30185Halmstad

Ort: Halmstad