Göran Lindh

Hälso o sjukvårdsstrateg - Objektägare vårdsystem, strateg Hälsoinformatik och eHälsa

Telefon: 035-17 96 26

E-post: Goran.Lindh@regionhalland.se

Avdelning: Avdelningen för uppföljning och analys

Besöksadress: Södra vägen 9, 30238Halmstad

Ort: Halmstad

Sjuksköterska