Mats Malmberg

Verksamhetsutvecklare

Telefon: 035-13 17 10

E-post: Mats.Malmberg@regionhalland.se

Avdelning: Administrativ enhet psykiatri södra Halland

Besöksadress: Hallands sjh Halmstad, ing 28 (alt 2), 30185Halmstad

Ort: Halmstad

Sjuksköterska