Kristina Rosén

Studierektor

Telefon: 035-13 11 37

E-post: Kristina.Rosen@regionhalland.se

Avdelning: Utbildningsavdelningen

Besöksadress: HSV Lasarettsvägen, entré 13, 30185Halmstad

Ort: Halmstad

Sjuksköterska