Malin Larsson

Avdelningschef - Gemensam adminsitrativ service, Löne och personalservice

Telefon: 010-476 19 00

Mobil: 070-284 09 45

E-post: Malin.Larsson@regionhalland.se

Avdelning: Löne- och personalservice

Besöksadress: Skånegatan 59, 30238Halmstad

Ort: Halmstad

Sjuksköterska