Malin Larsson

Projektledare - Gemensam adminsitrativ service, Löne och personalservice

E-post: Malin.Larsson@regionhalland.se

Avdelning: Utveckling och systemstöd

Besöksadress: Skånegatan 59, 30238Halmstad

Ort: Halmstad

Sjuksköterska