Agneta Bylander Sjögren

Administrativ assistent - Nämndsekreterare

Telefon: 035-17 96 69

Mobil: 072-517 96 69

E-post: Agneta.Bylander-Sjogren@regionhalland.se

Avdelning: Kansliavdelningen

Besöksadress: Södra vägen 9, 30238Halmstad

Ort: Halmstad