Åse Ahlstrand

Strateg - för halland.se

Telefon: 035-17 98 97

E-post: Ase.Ahlstrand@regionhalland.se

Avdelning: Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Södra vägen 9, Halmstad

Ort: Halmstad