Anders Holmén

Utredare

Telefon: 035-13 42 43

Mobil: 070-606 17 13

E-post: Anders.Holmen@regionhalland.se

Avdelning: Avdelningen för forskning och utveckling

Besöksadress: HSH Lasarettsvägen entré 13, 30185Halmstad

Ort: Halmstad