Älskar du också litteratur - kom och lyssna!

Vårt spännande ljudboksprojekt Lyssna till Hallands författare omfattar ett flertal nationellt betydelsefulla litterära personer med koppling till Halland, däribland August Bondeson. Teater Hallands duktiga skådespelare gör litteraturen tillgänglig på ett nytt sätt.

Kom och lyssna!

Välkommen till Sjönevads Gästis utanför Vessigebro, söndagen den 6 februari kl 14.00

omslagsbild Upplysningen i Halland vol. 1I samband med Bondesonsällskapets årsmöte har vi på Teater Halland bjudits in. Vårt spännande ljudboksprojekt Lyssna till Hallands författare omfattar ett flertal nationellt betydelsefulla litterära personer med koppling till Halland, däribland August Bondeson. Teater Hallands duktiga skådespelare gör litteraturen tillgänglig på ett nytt sätt.

Visst verkar det bli en spännande söndageftermiddag!

Ingen föranmälan krävs, men meddela oss gärna ändå om du kommer. Ring till Teater Halland 0340-889 25, så vi kan planera denna träff på bästa sätt.

Varmt välkommen!

Teater Halland
Maria Ericson, teaterchef

Fynda på plats

Du kan köpa Vol 1 Upplysningen i Halland till specialpris 100 kr denna dag. Ord.pris 120 kr. Se gärna www.lyssnatillhalland.se

För mer info om oss se www.teaterhalland.se

Program

14.00 -14.30

  • Årsmötesförhandlingar Bondesonsällskapet.

Ca 14.30 - 15.00

  • Kaffepaus

Ca 15.00 - 16.00

  • Teaterchef Maria Ericson presenterar Teater Hallands ambition med
    projektet.
  • Professor Eva Lilja och Ulf Cronquist samtalar om Bondeson och “Skälmarna från Falkenberg”.
  • Skådespelaren Petter Heldt läser ur Chrounschough.
  • Maria Ericson läser ur Carl-Johan Vallgrens För herr Bachmanns broschyr.
  • Avslutande samtal med publiken.