Arbetstipendier för 2018

Totalt 108 personer har ansökt om Region Hallands arbetstipendium för 2018. Ansökningarna bedöms nu av en jury som ska föreslå stipendiater inför driftnämndens beslut i februari.

Söktrycket för Region Hallands arbetsstipendium 2018 har varit högt, totalt inkom 108 ansökningar.
Enligt driftnämnd Kultur och skolas beslut ska en jury nu ta fram ett komplett förslag på kandidater, driftnämnden kommer sedan att fatta beslut om stipendiat/stipendiater den 15 februari 2018.

Juryn består av: Gunnar Südow, Annika Ekdahl, Cecilia Suhaid Gustafsson, Kristian Körner och Martin Hammar.

Läs mer om Region Hallands arbetstipendium: www.regionhalland.se/arbetsstipendium