Bebyggelseinventeringen i Halland på nätet!

Nu har den stora inventeringen av Hallands kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse äntligen lagts ut på nätet!

Brygga med bod

Bebyggelseinventeringen har genomförts av Kulturmiljö Halland i samarbete med länets kommuner och länsstyrelsen i Halland mellan 2005 och 2009. Totalt har ca 10300 byggnader registrerats som kulturhistoriskt värdefulla, vilket motsvarar ca 10 % av den totala bebyggelsen.

I nätupplagan av inventeringen kan man nu förutom att få info och bilder på alla byggnaderna själv komplettera informationen och föreslå nya objekt! Genom att på detta sätt skapa interaktivitet med allmänheten skapas en viktig kanal för det stora och ökande intresset för den värdefulla bebyggelsen i Halland.

Bebyggelseinventeringen finns här: http://geoservices.lst.se/bebyggelseinventering/

För mer information, kontakta:

Björn Ahnlund, Bebyggelseantikvarie, Kulturmiljö Halland
Tel: 035-19 26 04 Mobil: 0706-85 33 30 e-post: bjorn.ahnlund@kulturmiljohalland.se

Hus