Britt-Marie Christoffersson får Region Hallands kulturpris

Konsthantverkaren och textilformgivaren Britt-Marie Christoffersson, Halmstad, har utsetts till årets mottagare av Region Hallands kulturpris. Vid en ceremoni i samband med regionfullmäktiges sammanträde idag fick hon motta sitt pris: 50 000 kronor.

Syftet med priset, liksom med kulturpolitiken i Halland, är att stödja kulturaktörer som tillför regionen attraktivitet, spets, förnyelse och synlighet. Priset delas ut årligen, till någon som gjort framstående insatser inom kulturlivet och som har anknytning till Hallands län. Regionstyrelsens kulturutskott lämnar förslag till pristagare, medan det formella beslutet om vem som ska få motta priset fattas av regionstyrelsen.

Valet föll alltså på Britt-Marie Christoffersson, som tilldelas kulturpriset för det pionjär- och utvecklingsarbete som hon under 25 år bedrivit för att utforska stickningens möjligheter.

Betydelsefull för ”stickregionen” Halland

– Att i Halland få ha en person som Britt-Marie, som ägnat så många år åt fördjupning och utveckling av tekniken stickning, är speciellt. Inte minst för att stickningen betytt så mycket för Halland under flera århundraden, sade regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim i sitt tal vid utdelningen av priset.

Britt-Marie Christoffersson, en av grundarna till välkända formgivarkollektivet 10-gruppen, kom till Halland och dåvarande konstnärsbyn i Rydöbruk på 1997. Hon hade ungefär tio år innan dess inlett sitt arbete med att dokumentera och förnya svensk stickkonst, något som hon ännu är i full färd med.

Dokumenterar och förnyar svensk stickkonst

Britt-Marie Christoffersson arbetar med ytstrukturer, mönster och färger och med att göra beskrivningar av gamla och nya tekniker för att på så sätt föra vidare och utveckla stickningstekniken. Hon har lett ett stort antal kurser och workshopar, bidragit till att stickning blivit en del i högre textilutbildningar och hon har dessutom spridit sin kunskap i bokform. Hennes arbete har nått stor spridning både i Sverige och utomlands.

”En unik förmåga att utveckla det traditionella”

– Britt-Marie är en grundforskare i gamla tekniker och mönster. Men framför allt har hon en unik förmåga att utveckla det traditionella – hon har skapat en lång rad nya tekniker. Förutom av garn, är hennes stickning även formad av lust och kreativitet, tekniskt nyskapande och stor skicklighet, sade Gösta Bergenheim.

För mer information, kontakta:
Eva Nyhammar, kulturchef, Region Halland, tfn 035-17 98 89, 070-210 56 46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Korta fakta om Britt-Marie Christoffersson

• Född 1937 i Borås.

• Utbildning 1957–1959 på Textilinstitutet i Borås, med inriktning mot industriella textila grenar.

• Utbildning 1959–1962 på Konstfack i Stockholm, där hon kom att tillhöra en generation namnkunniga textilformgivare som Birgitta Hahn (var med i 10-gruppen), Raine Navin (fortfarande aktiv textilkonstnär), Kristina Torsson, Helena Henschen, Veronica Nygren (bildade textilföretaget Mah-Jong).

• Var 1970 en av tio formgivare som startade konstnärskollektivet 10-gruppen, som formgav, tryckte och sålde sina produkter i egen butik. Britt-Marie Christoffersson var engagerad i 10-gruppen under 16 år.

• Blev intresserad av stickning vid den stickboom som kom 1978. Lärde sig hantverket från grunden genom att sticka hundratals provlappar utifrån teknikbeskrivningar i sticklitteratur.

• Vandringsutställning 1985: ”Gamla mönster, nya tröjor, all världens stickteknik”, som var ett resultat av en rundresa till svenska museer där Britt-Marie Christoffersson dokumenterade och provstickade gamla stickmönster.

• Boken ”Svenska tröjor. Nya modeller efter gamla mönster” 1988. Numera en hett eftertraktad klenod på andra handsmarknaden.

• Flyttar till Halland 1997, till Konstnärsbyn i Rydöbruk. När denna läggs ner bosätter hon sig i Halmstad.

• Vandringsutställning 2005: ”Stickning. Ett hantverk att utveckla”. Premiärvisning på museet i Halmstad och därefter visning runt om i Sverige samt i Danmark, USA och Japan.

• Boken ”Stickning. Ett hantverk att utveckla” 2009. Prisbelönad. Ska i höst ges ut på engelska och på sikt även i Japan.

• Flitigt anlitad lärare inom hemslöjdssfären såväl på hemslöjdsrörelsens kursgård Sätergläntan, som hos hemslöjdskonsulenter och vid nordiska sticksymposier och nationella stickstämmor.

• Spelar stor roll för svensk stickningsutbildning. Innan Britt-Marie Christoffersson inledde sitt arbete ingick inte stickningen i textila utbildningar. Det gör den numera, på såväl Konstfack som på Handarbetets Vänners skola, och på svenska hemslöjdens skola Sätergläntan startar i höst, för andra året i rad, en ettårig stickutbildning.

• Donerar sitt material till Hallands Konstmuseum för att detta på sikt ska bli tillgängligt för studier.

• Arbetar på den tredje delen i sticktrilogin, ”Brodera på stickat”.