Common Shores Hackaton

Common Shores arrangerar ett tredagars hackathon på Bohus Fästning i Kungälv i april 2017. Här utforskar vi nya former för historieförmedling och upplevelser med VR (Virtual Reality). Hacket riktar sig till nordiska filmare, konstnärer, utvecklare, designers och museipedagoger.

Common ShoresKultur i Halland kommer delta på hackatonet Common Shores i Bohus fästning i Kungälv, 21 – 24 april 2017.

För dig som önskar mer information, kontakta gärna Anna Eriksson eller Daniel Borgman.

Vad är Common Shores?

Common Shores är ett nordiskt samarbete som för samman filmskapare, utvecklare och museer. Projektet vill skapa en gränsöverskridande plattform dit utvecklare, berättare, speldesigner, kuratorer, ljudredigerare, animatörer, producenter och filmskapare m.fl. är inbjudna för att experimentera med Virtual Reality och 360° film. Filmskapare och spelutvecklare är nödvändiga aktörer för att möta de allt större behoven, från museer, företag och kommuner, av att kommunicera och interagera med sina målgrupper genom rörlig bild.

Läs mer på Common Shores webbplats http://commonshores.org/

Partners är Skövde Högskola, Västarvet , Bohusläns museum, Hallands kulturhistoriska museum, Region Halland - Film, Region Värmland/Film, Filmverkstedet i Odense, Viken filmsenter, Nordjyllands Kystmuseum, Bagahus AB, Statens Fastighetsverk, Kungälvs kommun och Kultur i Väst/Filmcloud.

Projektet stöds av Nordiska Kulturfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland - Film, Region Värmland/film, Högskolan I Skövde, Viken filmsenter, Bagahus AB, Kungälvs kommun och Kultur i Väst.

Norden - Kulturkontakt Nord, Västra Götalandsregionen