Dags att söka stöd till kulturutveckling

Årets första ansökningsperiod för att söka regionalt stöd till kulturprojekt öppnar den 1 mars och sista ansökningsdag är den 1 april. Nästa möjlighet att söka stöd till kulturutveckling är 1 oktober–1 november.

Utvecklingsstödet ska möjliggöra genomförandet av idéer för förnyelse och innovation inom kulturområdet och stärka Hallands utveckling och attraktionskraft. Region Halland kan stödja projekt som bidrar till att Region Hallands kulturpolitiska mål nås och till genomförandet av Hallands kulturplan.

Läs mer om syfte, prioriteringar och hur du gör för att ansöka.