Dags att söka stöd till kulturutveckling

Årets andra ansökningsperiod för att söka regionalt stöd till kulturprojekt öppnar idag den 1 oktober och sista ansökningsdag är den 1 november.

I denna ansökningsomgång kan du söka följande stöd:

  • Stöd till kulturutveckling (projekt)
  • Stöd till film och rörlig bild
  • Stöd till litteratur

Utvecklingsstödet ska möjliggöra genomförandet av idéer för förnyelse och innovation inom kulturområdet och stärka Hallands utveckling och attraktionskraft. Region Halland kan stödja projekt som bidrar till att Region Hallands kulturpolitiska mål nås och till genomförandet av Hallands kulturplan.

Läs mer om de olika stödformerna, prioriteringar och hur du gör för att ansöka om regionalt kulturstöd.