De gav Sverige ett nytt sätt att skriva

Lyssna till Hallands författare från 1700-talet fram till idag. Möt oss på Bokmässan i Göteborg. Kulturen i Halland kommer inte bara att synas för de hundratusen besökare som väntas till Bokmässan 23–26 september i Göteborg. Halländsk kultur kommer också att höras!

Teater Halland introducerar på Bokmässan den första av sju ljudvolymer som presenterar betydelsefulla halländska författarskap som påverkat svensk litteratur.Ljudbok vol 1 Upplysningen i Halland

I den första volymen Upplysningen i Halland, gestaltar Teater Hallands skådespelare bland annat Olof von Dalins klassiska Sagen om hästen, Linnélärljungarna Pehr Osbeck och Fredrik Hjortbergs reseskildringar samt den samtida Fredrik Nybergs diktning om Halland.

Teater Halland är först i Sverige att med hjälp av de nya digitala medierna lyfta fram det litterära kulturarvet på detta sätt. Teater Hallands skådespelare, kompositörer, musiker och de båda litteraturvetarna prof em Eva Lilja och fil dr Ulf Cronquist har tillsammans värnat om ett lätt tilltal och vetenskapliga fakta där förhoppningsvis alla; ungdomar såväl som vuxna kan få lyssna till spännande och viktiga författarskap.

Till serien Lyssna till Hallands författare finns webbplatsen lyssnatillhalland.se. Där kan man hitta texterna i original, pedagogiskt material, intervjuer och information om författarna och de historiska epokerna.

Skivorna presenteras, avlyssnas och säljs på Bokmässan i Göteborg den 23–26 september i CAL-Förlagets monter B00:18.

Budskapet i montern är:

  • Ta vägen till Halland
  • Där finns kulturen
  • Där finns historien
  • Där finns framtiden

För mer information se vår hemsida, teaterhalland.se

Välkommen till bokmässan!

Med vänlig hälsning

Teater Halland i samarbete med CAL-Förlaget

Maria Ericson, VD/teaterchef

Per-Erik Grönvall, CAL-förlaget