Hallands deltagare till Doc Out West är utsedda

Två reflekterande dokumentärfilmprojekt om konstnärskap respektive kvinnor på flykt, har valts ut av Kultur i Halland – Film att delta i utvecklingsprogrammet Doc Out West. Deltagande filmare från Halland är Camilla Bondesson och filmarduon Eva och Jörgen Persson.

Eva och Jörgen Persson och Camilla Bondesson.

– Många filmare som jag träffar jobbar envist och troget med projekt i flera år, samlar material som är unikt, men inte sällan svårbearbetat. Hur ska de komma vidare? De behöver erbjudas en mötesplats med andra i samma situation, och med erfarna handledare, för att utmanas att lyfta sina projekt. Doc Out West är just det forumet, förklarar Anna Eriksson, utvecklare film och rörlig bild, Kultur i Halland.

I Doc Out West träffas de utvalda filmarna för att knyta kontakter och nätverka, samtidigt som de i workshoppar, övningar och samtal möter etablerade filmare. Detta görs vid tre träffar under 2017 där filmarna ges möjlighet att utveckla sin egen filmidé i dialog med övriga mötesdeltagare och inbjuden föreläsare.

Utvalda filmprojekt från Halland

Två dokumentära filmprojekt av halländska filmare har valts ut att delta i Doc Out West: Camilla Bondessons "Behind the womans eyes" och Eva och Jörgen Perssons "Konsten att överleva".

Camilla Bondessons filmprojekt "Behind the Womans eyes" utgår ifrån filmade intervjuer med kvinnor som har flytt till Sverige och deras olika livsöden.

– Jag vill inte att filmen ska vara journalistisk (även om den berör det fältet), utan en film där man känner att det kvinnorna berättar in i kameran, berättar dom för en vän och att det är förutsättningen för att få insikt, känna och förstå. Det är så jag vill att tittaren ska känna när de ser filmen, att de är en vän, förklarar Camilla Bondesson.

Eva och Jörgen Perssons filmprojekt "Konsten att överleva" ska bli en film om en konstnär från Halmstad.

– Det är inte helt enkelt. Det är ingen enkel konstnär heller. Han är just den där människan runt hörnet som du kanske aldrig skulle välja att möta, aldrig orka vara vän med eller att lyssna på, berättar Eva och Jörgen Persson.

Doc Out West.

Vad är Doc Out West?

Doc Out West är ett utvecklingsprogram som vänder sig till dokumentärfilmare i regionerna Halland, Värmland och Västra Götaland. Varje region väljer ut två deltagare som får möjlighet att utveckla sin egen filmidé i dialog med övriga mötesdeltagare och inbjudna gäster. Utöver tre nätverksträffar får varje deltagarna ett stipendium på 10 000 kr.

Läs mer om Doc Out West