Diplom för god byggnadsvård

Kulturmiljö Halland är varje år med och utser en eller flera personer eller företag som gjort särskilda insatser för att främja kulturmiljövården i Halland och som för det tilldelas Hallands Museiförenings diplom för god byggnadsvård.

Hallands Museiförenings diplom för god byggnadsvård 2011

Efter museiföreningens årsmötesförhandlingar måndagen den 10 maj kl 18.30 på Hallands Konstmuseum kommer ordförande för föreningen, landshövding Lars-Erik Lövdén, att dela ut årets diplom.

Stort personligt engagemang stämmer väl in på alla årets diplommottagare och museiföreningens villkor för att erhålla diplom för god byggnadsvård lämnar utrymme både för praktiskt arbete med en byggnad och också för arbete av mer bakomliggande karaktär.

Här är mottagarna:

Seth och Annika Balschmidt - För bevarande och upprustning av fastigheten Druvan 13, Gaggegatan, Halmstad kommun. Nominerade av Kulturnämnden i Halmstad kommun.
Presentatör vid årsmötet: Maja Lindman, Kulturmiljö Halland

Druvan 13, Gaggegatan, Halmstad

Anna och Marcus Rimner - För bevarande och upprustning av Stenstugan, Särö 1:355, Kungsbacka kommun. Nominerade av Byggnadsnämnden samt Nämnden för Kultur & Turism i Kungsbacka.
Presentatör vid årsmötet: Wivi-ann Reit, Kungsbacka kommun

Stenstugan, Särö, Kungsbacka.

Pastor Ulf Rosenqvist - För hans mångåriga engagemang för bevarande och utveckling av Vallda metodistkapell och Emanuelskyrkan i Kungsbacka.
Presentatör vid årsmötet: Hans Bergfast, Länsstyrelsen i Halland

Juryn har bestått av Arne Andersson (ordf) och Barbro Ericsson från museiföreningens styrelse, t.f. länsantikvarie Hans Bergfast och länsarkitekt Cecilia Engström, länsstyrelsen, samt 1:e antikvarie Dennis Axelsson, Kulturmiljö Halland. Juryns beslut har varit enhälligt.