Dokumentärfilmare sökes till utvecklingsprogram!

Doc Out West är ett utvecklingsprogram som vänder sig till dokumentärfilmare i regionerna Halland, Värmland och Västra Götaland. Programmet består av nätverksträffar med fokus på utveckling av det egna dokumentärfilmsprojektet och ett stipendium på 10 000 SEK. Vi söker nu dig som är i färd med att göra din nästa film.

Doc Out West - Utvecklingsprogram för dokumentärfilmare

I Doc Out West får de utvalda filmarna (två från respektive region) möjlighet att träffas för att knyta kontakter och nätverka med varandra och samtidigt i workshopar, övningar och samtal möta etablerade filmare. Detta görs i samband med tre träffar under 2017, en i varje region, då filmaren ges möjlighet att utveckla sin egen filmidé i dialog med övriga mötesdeltagare och inbjuden föreläsare.

Bland de till träffarna inbjudna föreläsarna hittar vi filmare och producenter som utifrån egna erfarenheter berättar om hur man förvaltar och fördjupar sin idé, hittar finansiärer och når ut med sin film på internationella festivaler.

Vi söker dig som är över 18 år och har gjort en kort eller lång dokumentär som visats på festival, tv eller biograf. Du har en projektbeskrivning på din nästa film och har börjat jobba på den men har inte börjat klippa filmen på allvar.

Läs mer här och ansök senast 20:e april

Doc Out West är ett resultat av tre regioner i samverkan: Region Halland - Kultur i Halland, Region värmland, Kultur i Väst och FilmCloud.