En återblick på kulturlivet i Region Halland 2014 – 2016

Arbetet med att utveckla och stärka kulturen i Halland under den gångna kulturplaneperioden kan beskrivas med ett ord: Samarbete. I skriften "Kultur i Halland - en återblick på kulturlivet i Region Halland 2014 – 2016" berättar vi om en del av det som hände under åren med Hallands kulturplan 2014–2016. Det var en intensiv period när många goda samarbeten tog form och utvecklades.

Kultur i Halland - en återblick på kulturlivet i Region Halland 2014 – 2016Hallands kulturplan beskriver kulturens möjligheter och behov och har också visat hur olika satsningar hänger ihop med varandra. I många dialoger har det varit värdefullt med ett strategiskt dokument som är beslutat på allra högsta politiska nivå. Det ger tyngd.

Kulturplanen har varit ett bra verktyg i det dagliga arbetet med att utveckla den halländska kulturen. Region Halland samverkar och för samtal åt alla håll; mellan regionen och kommunerna, över förvaltningsgränser och mellan olika kulturformer. Våra många samarbeten gör att vi får ut så mycket mer än om vi jobbar på varsitt håll.

I skriften "Kultur i Halland - en återblick på kulturlivet i Region Halland 2014 – 2016" vill vi ge ett smakprov på det som hänt inom kulturlivet i Halland de senaste tre åren. Den är långt ifrån heltäckande, men vi hoppas att du får en intressant och givande läsupplevelse!

Kultur i Halland - en återblick på kulturlivet i Region Halland 2014 – 2016 - Bläddringsbar digitalt

Kultur i Halland - en återblick på kulturlivet i Region Halland 2014 – 2016 - Beställ tryckt version eller ladda ner pdf.