En ny mötesplats för kulturskapare

Kultur o.s.v. är en ny mötesplats för alla som arbetar med konst och kultur i Halland. Vi samlas kring teman och frågor som är viktiga för flera av oss. Vid det första tillfället fokuserar vi på finansiering av konstnärligt och kulturskapande arbete i Halland.

Kultur o.s.v.Planering av programmet görs av samrådet för kulturskapare i Halland.

Kultur o.s.v. arrangeras av Kultur i Halland och genomförs växelvis i länets kommuner.

Program för Kultur o.s.v. 2019

Fyra teman är satta för året:

Läs mer om Kultur o.s.v. www.regionhalland.se/kulturosv