Filmer av unga i internationellt nätverk

För tredje året deltar unga gymnasieelever från Ljud & Bildskolan i Kungsbacka i ett utvecklingsarbete på Balkan.

Temat är Mänskliga rättigheter och samlar ungdomar från länder på Balkan med intresse för samarbete och med film som uttryck. Tillsammans skapar de filmer med starka budskap om mänskliga rättigheter och det handlar alltid om för unga människor brännande frågor som yttrandefrihet, rätten att fritt röra sig över gränser utan att förnedras, människohandel, orättvis konsumtion och exploatering av barn.

Detta är ett nätverkande som ger våra hallandsungdomar ovärderliga kunskaper, erfarenheter och vänner nu och i framtiden. Många personliga samarbeten utvecklas ur en gemenskap där man diskuterar och skapar i en kreativ lärande miljö.

För projektet ansvarar Region Halland / Film i Halland och det genomförs med stöd av Svenska Institutets program Creative Force Balkan.

Nära samarbete med filmfestivaler

Projektets workshops förläggs i nära samarbete och partnerskap med olika organisationer och internationella filmfestivaler i länder på Balkan.

Vi arbetar med Serbien, Kosovo och Bosnien. Nätverket har under 2011 utvecklats till att 2012 omfatta festivaler i Makedonien och Albanien.

Den 14 november avslutades den sjätte upplagan av Pravo Ljudski Film Festival (www.pravoljudski.org) i Sarajevo - International Human Rights Festival, och i samband med prisceremonin visades ungdomarnas filmer för en stor publik. Efter en första visning tidigare under festivalen väckte filmerna stor beundran och fick flera inbjudningar.

Se filmerna här

Kanalen för Creative Force: http://vimeo.com/channels/creativeforce

För mer information:

Kontakta Birgitta Olsson, Film i Halland.