Graffiti som positiv kraft

Under sommaren kan unga graffitimålare från hela Halland måla helt lagligt i Halmstad. Vid Norre Katts park finns ett område benämnt Bastionen som länge stått helt outnyttjat. Där har projektet Graffiti som positiv kraft skapat en graffitipark som är öppen för allmänheten mellan 14 april och 30 september 2011.

Syftet är främst att skapa ett forum för graffitimålare där de i dialog med andra kan utvecklas och/ eller bidra med egna erfarenheter av att måla på lagliga väggar.

Grafittimålning: One Love

Projektet är initierat av unga kulturskapare och genomförs av ABF Sydhalland i samarbete med Region Halland, Riksteatern, Halmstad kommun m.fl. kommunala förvaltningar, samt lokala företagare. De unga graffitimålarna arbetar ideellt och hjälps åt att anordna workshops för andra intresserade unga, samt att hålla ordning på området.

Graffitimålning: Homeless not worthless

Graffitimålningarna förändras hela tiden, så passa på att besöka Bastionen när ni har vägarna förbi och få en häftig färgupplevelse!

Graffitimålning: Kaptain

Projektet startade under sommaren 2010. Under 2011 har projektet utvecklas till att få regional spridning och en broschyr har skickas ut till samtliga ungdomsgårdar, där intresserade ungdomar fått en inbjudan till att delta i arrangemangen och möjlighet att på plats ta del av workshops med ledare.

Vilopaus på skateboard