Halland får ny konstnärlig grundutbildning

Region Halland startar från hösten 2018 en grundläggande konstnärlig utbildning i Halland. Den nya utbildningen Hallands Konstskola får en spetsinriktning mot samtidskonst och ska ge en grund för deltagare att söka sig vidare till högre konstnärliga studier.

Hallands Konstskola ska bedrivas i filialform till Katrinebergs folkhögskola och utbildningen förläggs i huvudsak till Halmstad.

– Hallands Konstskola förväntas bidra till en god återväxt av professionella kulturskapare, vilket är en förutsättning för ett mångsidigt och långsiktigt hållbart kulturliv i Halland, säger Stefan Bengtsson (C) regionstyrelsens 1:e vice ordförande.

Katrinebergs folkhögskola får med Hallands Konstskola en starkare profil inom kulturområdet. Den grundläggande konstnärliga utbildningen ska erbjuda hög konstnärlig kvalitet gällande val av lärare, samarbetspartners och kursinnehåll. I undervisningen ska exempelvis film, animation och processbaserad konst ingå, kombinerat med mer traditionella grundläggande konsttekniker.

Beslutet togs vid regionstyrelsens sammanträde onsdagen den 13 december.