Happilyforeverafter

Finns det filmer, böcker, musik eller konst som påverkat dig så till den grad att ditt liv förändrats? Som påverkat ditt sätt att tänka, agera, känna, älska, klä dig, leva? Som gjort dig till den du är?

Presentation av pågående arbete

HappilyforeverafterUnder juni månad har konstnärstrion GLQ ett residens på Teater Halland där gruppen utvecklar koncept och material till verket Happilyforeverafter. Konstnärstrion GLQ bjuder in till en visning av pågående arbete den 15 augusti på Tjolöholms slott. I oktober kommer ytterligare presentationer att ske runt om i Halland.

GLQ - Gomes, Lech och Quigley

GLQ – är en konstnärstrio bestående av scenkonstnärerna Mariana Suikkanen Gomes, Mattias Lech och Benjamin Quigley.

GLQ ifrågasätter rådande strukturer inom scenkonsten genom att i alla led aktivt sammanblanda kaos och ordning, intelligens och idioti, privat och offentligt, process och resultat. GLQ strävar efter att medvetandegöra och utjämna hierarkier avseende såväl skapandeprocessen som relationen mellan aktör och publik.

Utöver sitt gemensamma arbete är Gomes, Lech och Quigley var och en för sig verksamma på institutionsteatrar och i fria grupper i Sverige och utomlands.

Läs mer om Happilyforeverafter på Teater Hallands webb

GLQ