Utställningen "Hej slöjd!" skapas för barn, med barn

Hur skulle en utställning se ut om barn fick vara med att formge den? Detta vill vi på Kultur i Halland - Slöjd ta reda på genom att låta barnen vara med i såväl process som utformning och färdigställande.

Tillsammans med Emma Andersson, utbildad barnkulturdesigner vid Göteborgs universitet och duktiga slöjdare vill vi låta barn vara med och göra den utställning som vi i dagsläget kallar Hej slöjd! Satsningen bygger på att vi vill låta barn vara med och påverka det som görs för dem. Vi tror att barn har bäst idéer om vad barn tycker om.

Workshoppar med barngrupper

Det kommer ske träffar tillsammans med en barngrupp/skola i respektive kommun i Halland (Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka) genom workshoppar i fem steg.

Du som hantverkare kommer vara med under tre av dessa steg där meningen är att du ska finnas för att hjälpa barnen att förverkliga sina idéer. Det är viktigt att du som är med tycker om att slöjda, har en förmåga att lära och inspirera barn. Om du tidigare jobbat med barn är detta såklart bra, men huvudsaken är att du känner dig trygg i att möta barn och att du är lyhörd.

Under träffarna kommer pedagogerna som barnen är vana vid att träffa finnas på plats, men också Emma Andersson som jobbar med utställningen.

Nu söker vi dig som är duktigt på att slöjda inom områdena:

  • Metall/trådslöjd
  • Halmslöjd
  • Pappersslöjd

Vill du vara med och hjälpa barn förverkliga sina drömmar? Har du frågor eller funderingar kring projektet? Känner du några nyfikna barn i åldern 6-12 år som vill vara med och göra utställningen till verklighet?

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig till Emma Andersson på Kultur i Halland om du har frågor: emma.c.andersson@regionhalland.se