Hylte kommun först ut i Halland med att delta i Språkstart

Region Halland ser med stor glädje att Hylte kommun på kommunfullmäktige den 20 juni fattade beslutet om att delta i Språkstart Halland. Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn och vuxna i deras närhet, med syfte att tidigt stimulera barns språkutveckling.

prata lek sjung läs Språkstart Halland!I denna satsning ska kommunerna i länet och Region Halland samverka för att på olika sätt nå familjer med inspiration och information kring vikten av att ge sitt barn ett språk. Hylte kommun blir nu först ut med att starta de utåtriktade aktiviteterna under 2018.

Kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun, Ronny Löfquist (S) ser mycket positivt på satsningen:

–Barns viktigaste redskap genom livet är förmågan att förstå, uttrycka sig och bli hörda. Jag har förstått att 80% av barnets ordförråd kommer från det barnet läser eller får uppläst för sig. Den språkliga utvecklingen är således en viktig nyckel för att våra barn så småningom ska kunna ta del av det samhället de lever i. Kan vi hjälpa till med detta är det oerhört positivt för alla.
–Det känns fantastiskt roligt att Hylte kommun fattat beslut om deltagande i Språkstart Halland! Förutom kärlek, mat och sömn är språket det viktigaste vi kan ge till våra barn, säger Jessica Blohm, biblioteks- och kulturchef i Hylte kommun.

Språket är grunden

Grunden i Språkstart Halland är att ge inspiration och information om språket i hemmet. I och med att Hylte kommun nu valt att gå med i satsningen, så kommer varje familj med ett nyfött barn att få besök av en bibliotekarie som ger tips om olika sätt att stimulera barnets språkutveckling.

–Det rör sig om ca 135-140 barnfamiljer som kommer att få besök av oss under nästa år, fortsätter Jessica Blohm, efter att vi först kontaktat dem såklart. Familjerna som får ett hembesök kommer att få ett språkpaket med material och lustfylld inspiration till att tala, rimma, ramsa, sjunga och leka tillsammans.

Maria Ehde Andersson, processledare för satsningen på Region Halland förklarar varför regionen har valt att satsa på just små barns språkutveckling.

–Alla barn har rätt till ett eget språk, utan ett sådant riskerar barnet att ställas utanför samhället. Det unika med den här satsningen är dels att den är bestående och inget övergående projekt och dels att den fokuserar på barnets hela språk och inte uteslutande på läsning, det finns så många sätt att kommunicera med små barn, berättar Maria Ehde Andersson.

Hylte kommun - en föregångare

På ett nationellt plan har Statens Kulturråd finansierat liknande projekt av den här typen i utvalda kommundelar på olika platser i landet. Hylte kommun kommer att inkludera samtliga nyfödda barn, något som tidigare inte skett i Sverige.