I år kommer Halländsk bokmässa till Kungsbacka

Trots att det bara är april pågår planeringen för Halländsk bokmässa i november. Nytt är att bokmässan i år arrangeras i Kungsbacka! Redan nu är det möjligt för förlag, litterära föreningar och författare från Halland att anmäla sig som deltagare.

För femte gången arrangerar vi Halländsk bokmässa, denna gång i Kungsbacka, lördagen den 24 november.

– Under dagen presenterar författare, bokförlag och andra organisationer från Halland sin utgivning och aktuella titlar vid bokbord på biblioteket i Kulturhuset Fyren. Det blir också på litterära program från två scener, förklarar Erik Norinder, tf. bibliotekschef i Kungsbacka.
– Bokmässan är ett tillfälle för läsare och författare att möta varandra. Vi ser fram emot många samtal om böcker, berättelser och läsning, säger Susan Pour, bibliotekschef i Kungsbacka.

Halländsk bokmässa 2018.Författare, förlag och andra litteraturaktörer med anknytning till Halland kan anmäla sitt intresse till att medverka i Halländsk bokmässa 2018 via Region Hallands webbplats. Förutom att agera utställare med bokbord kan deltagarna bli erbjudna att göra uppläsningar, bokprat, scensamtal, workshoppar eller på andra sätt dela med sig av litteratur.

Om antalet anmälningar överstiger antalet platser kommer vi att prioritera utställare som har publicerat böcker de senaste åren.

Det kommer att finnas två scener för olika typer av program:

  • Torget: Här hittar man utställare av olika slag; författare, litterära sällskap, förlag, m.fl.
  • Sagogrottan: Barnboksförfattare läser ur sina böcker.

Halländsk bokmässa är en satsning inom ramen för Hallands kulturplan och tjänar till att höja intresset för och stärka kvaliteten på litteraturen i regionen. Arrangörer är Kultur i Halland tillsammans med Kungsbacka kommun, Varbergs kommun, Halmstads kommun, och Hallands författarsällskap.

Välkommen till Halländsk bokmässa på biblioteket i Kulturhuset Fyren, Kungsbacka!

  • Lördagen den 24 november kl. 10–16

Läs mer: www.regionhalland.se/hallandskbokmassa