Kartor över Halland 1482-1718

Boken Kartor över Halland 1482-1718 är ett led i Länsmuseet Varbergs forskning om Hallands historia. Den innehåller så gott som alla de äldsta kartorna över Halland. De 46 kartorna i boken är både fantasieggande, informationsrika och vackra.

Ny stor bok helt i färg:

Kartor över Halland 1482-1718

Boken Kartor över Halland 1482-1718Boken Kartor över Halland 1482-1718 är inbunden i storformat, helt i färg och på 160 sidor. Den innehåller så gott som alla de äldsta kartorna över Halland. De 46 kartorna i boken är både fantasieggande, informationsrika och vackra. Varje karta presenteras, så att läsaren får förtydligat vad kartan visar och vilken bakgrund den har.

Flera kartor ger information om både svenska och danska krigståg. Andra visar vägnät, gästgivaregårdar, kvarnar, gränsmarkeringar, åarnas vadställen och mycket annat. Några är så detaljrika att varje by och gård finns medtagna. Betraktaren kan här göra en resa tillbaka till sin hembygd i Halland för 350 år sedan.

Boken är unik, för det har tidigare knappast gjorts någon bok i Sverige, där praktiskt taget alla äldre kartor från en provins finns publicerade.

Kartor över Halland 1482-1718 är ett led i museets forskning om Hallands historia. Boken kan också vara en hjälp till andra som vill fördjupa kunskaperna i detta ämne. Därmed är den ett led i att Länsmuseet Varberg nu utvecklar sin roll som nav för kulturhistoriska aktörer i Halland.

För information kontakta Pablo Wiking-Faria, huvudförfattare till boken. Tel 0340-828 36 eller pablo.wiking.faria@lansmuseet.varberg.se