Kultur i Hallands första nyhetsbrev

Kultur i Halland har fått önskemål om en samlad och lättillgänglig information och vi vill nu genom ett nyhetsbrev berätta om vad som händer och beslutas på regional nivå.

Texten "Region Halland - Kultur i Halland" mot bakgrund av foto från ett tält med scen.

Nyhetsbrevet ges ut åtta gånger per år och vi kommer att informera dels om aktuella beslut i driftnämnden Kultur och skola, dels om vad som är på gång.

I nyhetsbrevet vänder vi oss främst till dig som är verksam inom kulturbranschen till exempel som utövare, beslutsfattare eller tjänsteperson i kommun eller på institution men vi välkomnar självklart alla med intresse för kulturfrågor.

Det första nyhetsbrevet publicerades den 7 mars och finns att läsa här

Vill du ha kommande nyhetsbrev?

Anmäl dig som prenumerant via den här länken!