Open Call till Art Inside Outs residens i Varberg 2019

Art Inside Out bjuder in till ett konstnärligt residens med tematiken egenomsorg då och nu i kurorten Varberg. Ansökningsperioden är 1 december 2018 – 15 januari 2019.

Kallbadhuset i Varberg.

Tre konstnärer bjuds in till ett residens om åtta veckor under 2019, residenset genomförs 29 april–12 maj (research), 12 maj–9 juni (produktion) och 26 augusti–8 september (presentation). Residenset är öppet för sökande inom alla konstgenrer men intresserar sig särskilt för performance, ljud, text och video/film.

Egenomsorg då och nu i kurorten Varberg

Residenset syftar till en aktivering av arvet efter kurorten med utgångspunkt i kulturmiljöer, livsberättelser, föremål och arkivmaterial samt möjliggör för en kritisk reflektion kring vår historieskrivning. Hur har synen på egenomsorg, hälsa och välbefinnande utvecklats från kurortens etablering fram till idag? Vilken betydelse har kulturella, psykosociala och socioekonomiska perspektiv för egenomsorg?

Varbergs kurortstradition har en lång historia från allmogens hälsokällor, borgerlighetens kurortsliv, kustsanatorium för tuberkulösa barn, folkligt friluftsbadande och fram till dagens spa-kultur.

En nomadisk institution för konstnärliga residens

Art Inside Out.Art Inside Out är en nomadisk institution för konstnärliga residens i alla konstformer och genrer. Konstnärer bjuds in att verka tillsammans med institutioner, medborgare och lokala aktörer med Halland som spelplats. Genom att arbeta i processer som är öppna och inte på förhand bestämda uppstår nya sammanhang där konsten skapar utrymme för nya perspektiv. Residensdeltagarna erbjuds lön för sitt arbete, resa, boende, arbetslokaler, konstnärligt stöd samt produktionsmedel. Art Inside Out bjuder in via Open Call ca två gånger per år.

Art Inside Out drivs av Region Halland tillsammans med Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Kungsbacka kommun, Laholms kommun och Varbergs kommun.

Läs mer om residenset och ansök senast den 15 januari 2019