Petra Johansson blir ny verksamhetsledare för Art Inside Out

Med stor glädje vill vi meddela att Petra Johansson tillträder som verksamhetsledare och avdelningschef för Art Inside Out i mitten av mars. Petra kommer närmast från en tjänst som konstkonsulent på Kultur i Väst och är även verksam som frilansande curator.

I Petra Johansson får Art Inside Out en verksamhetsledare med bred kompetens från flera kulturformer och olika roller. Men sina kunskaper och erfarenheter kommer Petra att bidra positivt till utvecklingen av institutionens genreöverskridande verksamhet som rörs sig inom alla kulturformer och nära kontakt med kulturskapare och aktörer både lokalt och i omvärlden.

– Genom residensformen går det att skapa starka band mellan konstnärskap, lokal plats och invånare. Att bygga relationer över tid är en av residensformens allra viktigaste beståndsdelar, säger Petra Johansson.

Petra Johansson. Foto: Erik Hammar.Petra har en förankring i samtidskonsten och har varit både intendent och konstkonsulent samt är aktiv som curator och kulturskapare. Hon har flera olika teoretiska och praktiska utbildningar inom konst och media. Petra har även en bakgrund inom film och rörlig bild, både som filmskapare och som tv-producent. Hon anlitas ofta som moderator i olika sammanhang och har flerårig erfarenhet som seminarieredaktör för Meg - Mediedagarna i Göteborg. I sitt senaste uppdrag som konstkonsulent på Kultur i Väst arbetade Petra med bland annat olika typer av konstresidens, armkroksresor där konsulenter och fria kulturutövare tillsammans gör omvärldsbevakning, samt med de fria konstutövarnas produktionsvillkor och självorganiserad samtidskonst.

En institution som bjuder in

Art Inside Out är en mötesplats för konstnärliga processer i alla konstformer och uttryck. Institution bygger på konstnärlig residensverksamhet, och drivs av de halländska kommunerna och Region Halland tillsammans sedan 2016. Konstnärer bjuds in att arbeta i residens på olika platser i Halland. Möten uppstår mellan invånare, publik, kulturskapare och platser.

Avdelningschefen spelar en viktig roll för samverkan mellan regionen och kommunerna. Ett av uppdragen är att knyta kontakter med kulturaktörer i Halland samt med konstnärer och institutioner i Sverige och omvärlden.

Läs mer på www.artinsideout.se