RUM för DANS

RUM för DANS är en mötesplats där publiken ges möjlighet att möta både dansen, utövarna och koreograferna.

RUM för DANS är ett samarbete mellan Region Halland, Kungsbacka kommun och Falkenbergs kommun. Samarbetet handlar om att på sikt göra dansupplevelsen mer lättillgänglig, bidra till utveckling och förnyelse inom konstområdet i stort samt bredda arbetsmarknaden.

Arbetet med RUM för DANS inleddes hösten 2011 och med utgångspunkt i de två regionala arenorna Falkhallen och Kungsbacka Teater skapas ett gemensamt arrangörskap där residens, användandet av oväntade arenor och ett tydligt publikorienterat arbete står i fokus.

Följ RUM för DANS på Facebook: http://www.facebook.com/rumfordans

För mer information, kontakta: Vicky Sverkersson, kontaktuppgifter finns till höger på sidan.