Samlat utbud för Kultur i skolan

Kultur i skolan är ett prioriterat område i Hallands kulturplan. Region Halland tar nu fram en katalog där vi samlar det regionala utbudet för kultur i skolan. Katalogen kommer i både tryckt och digital form.

Att samla utbudet för Kultur i skolan är den första stora gemensamma satsningen i den nya kulturplanens namn. Den samlade presentationen av utbudet inom olika kulturområden ska öka tillgängligheten och göra det lättare att hitta i det stora härliga utbud som finns.

Kultur i skolan är en del i Hallands kulturplan

Kultur i skolan är ett arbetsområde som beskrivs i den halländska kulturplanen.

 Region Halland ska skapa möjligheter för kulturen i skolan att vara ett kraftfullt instrument i barns och ungas utveckling och lärande. Kulturen kan därmed medverka i förverkligandet av skolans läroplaner.

 Hallands kulturplan 2011-2013 – program för utveckling av kulturen i Halland

Gemensam katalog med kulturutbud för skolan

Omslagsbild till utbudskatalogen Kultur i skolanSom en början på detta arbete tar vi nu fram en gemensam katalog som gör det möjligt för pedagoger, kultursamordnare, politiker och andra berörda att se vad det halländska kulturlivet erbjuder förskola, grundskola och gymnasium i form av föreställningar, konserter, utställningar och pedagogiska program.

Den tryckta katalogen kommer att distribueras till skolorna i Halland under april. Den digitala versionen av katalogen kommer att publiceras på www.regionhalland.se/kulturiskolan

Släppefest 28 april

Arbetet med katalogen samt arrangemanget den 28 april är den första större gemensamma satsningen som regionen gör inom ramen för kulturplanen.

För att uppmärksamma denna satsning bjuder vi dig som jobbar inom förskola, skola och gymnasiet till en Släppefest 28 april! Du som arbetar som pedagog, rektor, kultursamordnare, är politiker eller på annat sätt arbetar med kultur i skolan är välkommen! Vi visar vad det halländska kulturlivet erbjuder förskola, grundskola och gymnasium i form av föreställningar, konserter, utställningar och pedagogiska program.

Varmt välkommen till Släppefest den 28 april!
Plats:
Teater Halland i Varberg, Birger Svenssons väg 28 (Monarkområdet)

Tid: Torsdagen den 28 april klockan 14:45 till 19:00

Programmet för Släppefesten och en utförligare inbjudan finns att läsa på den del av webben som handlar om Kultur i skolan. >>

Anmälan: Anmäl dig senast den 15 april per e-post till Bea Lindell på Region Halland, bea.lindell@regionhalland.se. Anmälan är bindande. Evenemanget är kostnadsfritt.

OBS! Begränsat antal platser och vi förbehåller oss rätten att se till att samtliga kommuner blir representerade på evenemanget.