Slutrapport för Bästa samverkansplatsen

Slutrapporten för Bästa samverkansplatsen är färdig! I rapporten sammanfattas bland annat vilka utvecklingsområden som finns när det gäller samverkan mellan civilsamhället och Region Halland. Dessutom har ett flertal rekommendationer till fortsatt arbete formulerats.

Slutrapporten är ett resultat av alla de samtal som har förts mellan civilsamhället och Region Halland under 2016. Ett enormt stort tack till alla er som deltog på dialogmötena, träffade projektledaren Sandra Sternad Fackel för enskilda möten eller på annat sätt bidrog till detta arbete!

Regionstyrelsens Tillväxtutskott har godkänt rapporten och gett tjänstepersonerna på Regionkontoret i uppdrag att, utifrån slutrapportens förslag, skriva fram en mer specifik handlingsplan för vilka åtgärder som ska vidtas under de närmsta åren. Handlingsplanen kommer att presenteras i januari 2017. Vi kan redan nu avslöja att dialogmöten inte blir en engångsföreteelse, och att flera andra förbättringar är på gång!

Projektet avslutas den 31 december 2016 och efter årsskiftet är ni varmt välkomna att kontakta Boel Abelson Crossley eller Eva Nyhammar om ni har frågor eller idéer som gäller samverkan mellan Region Halland och civilsamhället.

Slutrapport för Bästa samverkansplatsen