Songlines i Halland erbjuder tvåspråkiga gitarrlektioner för nyanlända

Under hösten ges möjlighet för nyanlända och asylsökande ungdomar i Halmstad att få kostnadsfria gitarrlektioner på både arabiska och svenska. Det är den lokala gitarristen Hadi Ali som håller i lektionerna och projektet ingår i den nationella satsningen Songlines.

– Uppdraget är att skapa kulturverksamhet som riktar sig till nyanlända, främst ensamkommande barn och unga, så att de blir en del av kulturverksamheten i Halland, säger Emelie Gunnarsson, musikproducent vid Kultur i Halland.

Songlines är ett treårigt nationellt inkluderings- och kulturprojekt som verkar för att ge ungdomar som flytt sina hemländer en möjlighet att uttrycka sig med kultur och musik. Projektet, som startade 2017, ägs av JMS (Jeunesses Musicales Sverige) och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Arbetet drivs av regionala kulturaktörer för och med nyanlända och asylsökande ungdomar och syftet är att anordna inkluderande kulturverksamhet på deltagarnas villkor.

Hadi Ali.Kultur i Halland har inlett det lokala Songlinesprojektet genom att i samarbete med ABF Halland erbjuda gitarrlektioner för ungdomar mellan 15-25 år. Lektionerna är kostnadsfria och hålls på både svenska och arabiska, varje vecka mellan 15 oktober till 14 december 2018 (men ej v. 44) och leds av halmstadgitarristen Hadi Ali.

OBS! Ny tid och lokal

Songlines-träffarna är flyttade till kl. 18.00-20.00 på fredagar på Nolltrefem (Fredsgatan 2, Halmstad). Gäller från och med vecka 45, fredagarna 9 november - 14 december.

– Genom denna satsning vill vi bidra till att skapa delaktighet och ge nyanlända ungdomar möjlighet att uttrycka sig genom kultur och musik, förklarar Emelie Gunnarsson. Hon ser stor potential i projektet och hoppas att fler lokala och regionala aktörer som jobbar med kultur och integrationsfrågor får upp ögonen för Songlines och ser möjligheterna. Den här typen av satsningar främjar samarbete och bygger nätverk runt om i kommunerna och i regionen, menar hon.

De aktiva i projektet hoppas på att Songlines ska fortleva och bli en permanent del av JMS:s verksamhet. Initiativet har fått god draghjälp i och med att världsartisten Sting, som fick Polarpriset 2017, donerade hela prissumman till Songlines med motiveringen:

"Musik kan bygga broar och det här projektet belyser vilken viktig roll musik kan spela för att ge unga på flykt en möjlighet att knyta an till ett nytt samhälle".

För mer information om Songlines initiativ i Halland, kontakta gärna Emelie Gunnarsson, Kultur i Halland.