Speldesignläger för unga hallänningar

Spel, i alla dess olika former, är verktyg för att dela med sig av sin egen berättelse och ta del av andras. Speldesignlägret Game Jam – design and writing ger unga hallänningar nya och fler möjligheter att skapa berättelser.

Lost civilization, av Adrian Wirén.

Speldesignlägret hålls 25-29 juni på Löftadalens folkhögskola i Åsa, Kungsbacka. Ungdomar 15-19 år deltar gratis, boende och alla måltider ingår. Vid behov finns det möjlighet att låna laptop. Det är viktigt för oss att alla har möjlighet att delta!

Bobbi A. Sand.Workshopledare 26-28 juni är Bobbi Augustine Sand. Bobbi är speldesigner och författare som har arbetat med spel sedan 2006, både med digitala spel och med brädspel. Bobbi är ofta anlitad för att hålla workshops med unga. Med under hela veckan är Game jam-coacherna Erika Johnsson och Emilia Balla, båda ungdomsbibliotekarier med stort intresse, erfarenheter och kunskaper om spel. Förutom dagar fyllda med spel finns det möjlighet att delta i andra aktiviteter, bland annat filmvisning och grillkväll.

I mer än tio år har Region Halland tillsammans med de halländska kommunerna arrangerat ett skrivarläger för ungdomar. Med Game Jam vill vi ge ungdomar möjlighet att utveckla sitt berättande genom att använda sig av flera olika skapandeformer förenade i spel.

Lika länge som det har funnits människor har det funnits behov av berättelser, både att ta del av andras och att dela med sig av sina egna. Från början fördes berättelser vidare muntligt, idag är vi vana vid att berättelser delas via litteratur - men det finns många fler möjligheter att gestalta och i spel kan berättelser bli mer komplexa och interaktiva.

Läs mer på: www.regionhalland.se/gamejam