Stöd beviljat till 27 projekt för arbete med kulturutveckling

Två gånger per år fördelar Region Halland stöd till konstnärer och kulturskapare för att de ska kunna genomföra idéer som bidrar till förnyelse och innovation inom kulturområdet.

Foto från (X)-sites 2018, ett av de projekt som Region Halland medfinansierar även 2019. Verk av Åsa Frankenberg (2018). Fotograf: Åsa Frankenberg.

27 projekt har beviljats stöd i december. De projekt som medfinansieras kommer att skapa och sprida film, musik, dans, teater, läsfrämjande insatser och projekt för barn och unga i hela Halland. Den totala finansieringen från Region Halland till projekten är 2 133 000 kr. Totalt inkom 51 ansökningar under höstens ansökningsperiod.

– Att stödja initiativ från konstnärer och kulturskapare skapar värden som jag ser som nödvändiga investeringar i en god livsmiljö, säger Eva Nyhammar, förvaltningschef på Kultur och skola, Region Halland.

Här finns en förteckning med samtliga projekt som beviljats stöd.