Tid att söka regionalt kulturstöd för projekt

Från 1 mars till 1 april går det att söka projektstöd från Region Halland för kulturutveckling och filmprojekt.

Utvecklingsstödet ska möjliggöra genomförande av idéer för förnyelse och innovation inom kulturområdet och därigenom stärka Hallands utveckling och attraktionskraft.

Inkomna ansökningar bereds av Kultur i Halland. Vid behov anlitas externa sakkunniga inom olika ämnesområden.

Kontakta gärna en av våra utvecklare för att diskutera ditt projekt innan du lämnar in en ansökan!

Läs mer och hämta din ansökningsblankett.

Sista ansökningsdag är den 1 april.