Utdelning av arbetsstipendier senareläggs

På grund av högt söktryck för arbetsstipendier så kommer datum för utdelning och ceremoni att senareläggas.

Driftnämnden Kultur och skola delar ut arbetsstipendier på sammanträdet i augusti (ursprungligt datum var maj/juni).

Antalet ansökningar för årets omgång är 84 stycken.

Region Halland utlyste 1 februari möjligheten att söka arbetsstipendium för 2017 och sista ansökningsdag var 1 mars. Utvecklingsmålet för stipendierna är att professionella kulturskapare ska ha möjlighet att bo och verka i Halland. De ska möjliggöra för en konstnär att under en viss tid ägna sig åt konstnärligt arbete.

För 2017 års arbetsstipendier är 50 000 kr det högsta belopp som kan beviljas per stipendium.

Läs mer på www.regionhalland.se/arbetsstipendium