Utlysning av arbetsstipendium

Region Halland utlyser arbetsstipendium för 2017, för yrkesverksamma konstnärer inom alla konstområden, bosatta och verksamma i Halland. Stipendiet ska möjliggöra för en konstnär att under en viss tid ägna sig åt konstnärligt arbete.

Utvecklingsmålet för stipendierna är att professionella kulturskapare ska ha möjlighet att bo och verka i Halland. Stipendiet kan avse arbete, fortbildning eller resa. Sista ansökningsdag är 1 mars 2017.

För konstnärer inom alla konstområden

Stipendiet är individuellt. Det ska delas ut till yrkesverksamma konstnärer inom alla konstområden, dock inte till personer under grundutbildning och inte heller till amatörer. Det avser yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik, litteratur, slöjd och konsthantverk och teater – regissörer, översättare, konsthantverkare, serietecknare, ljudkonstnärer, performanceartister och många fler.

Den sökande är en enskild frilansande konstnär utan tillsvidareanställning (alternativt att den sökande är tjänstledig), stadigvarande bosatt/folkbokförd i Halland och/eller med huvudsaklig konstnärlig verksamhet i Halland.

Stipendiet kan sökas för arbete, fortbildning eller resa

Stipendiet är ett allmänt stöd för fördjupad konstnärlig yrkesverksamhet. Stipendiet ska göra det möjligt för konstnärer att koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Det kan avse arbete, fortbildning (vidareutveckling inom verksamhetsområdet) eller resa, som en del i det konstnärliga arbetet och/eller för att skapa internationella kontakter och utbyten.

Stipendiet avser inte konstnärlig grundutbildning vid till exempel konstnärlig högskola. Inte heller räknas utbildning på masternivå.

Ansökningsperioden är 1 februari - 1 mars

Ansökningsomgången öppnar 1 februari 2017 och sista ansökningsdag är 1 mars 2017.

Arbetsstipendierna utlyses en gång per år, de beslutas av driftnämnd Kultur och skola och delas ut vid en ceremoni på driftnämndens sammanträde i maj/juni.

Läs mer om arbetsstipendiet och ansök via www.regionhalland.se/arbetsstipendium