Utlysning av lyrikresidens i Hylte

Art Inside Out erbjuder sex poeter fyra veckors residens i vackra Hylte kommun under tiden 24 april–19 maj 2017. Det är en möjlighet att arbeta enskilt och även tillsammans med andra nordiska poeter utifrån temat plats, poesi, periferi. Utlysningen är nu öppen, sista ansökningsdag är 25 november 2016.

Plats. Poesi. Periferi. Illustration: Julia Kabell.

Plats. Poesi. Periferi.

Svensk-, norsk- eller danskspråkiga poeter kan under fyra veckors residens i Hylte kommun utveckla sitt skrivande och bidra med kritik och inspiration till varandras texter. Syftet med residenset är att författarna ska utgå från platsen och teman som är knutna till den såsom periferi, utkant, gräns och landsbygd. Fokus ligger på den skapande processen.

En stor del av den litteratur som skapas i Norden idag utspelar sig i staden och centrum, vilket gör det valda ämnet angeläget och väcker frågor kring representation och synlighet.

Residensdeltagarna kommer att bo lantligt och lugnt utanför centralorten Hyltebruk.

En erfaren handledare som stöd

Marie Silkeberg, författare, översättare och tidigare professor i litterär gestaltning vid Akademin Valand på Göteborgs universitet, kommer att vara med och introducera det platsspecifika temat, samla diskussionerna kring det och följa det kreativa arbetet.

Sista ansökningsdag är 25 november 2016.

Residenset Plats. Poesi. Periferi. är ett samarbete mellan Art Inside Out, Göteborgs Litteraturhus, tidskriften Provins och Litterär gestaltning vid Akademin Valand.

Art Inside Out

Art Inside Out är en ny institution för professionellt kulturskapande och kulturutveckling som bygger på residens. Institutionen startade sin verksamhet 1 januari 2016 och drivs av de halländska kommunerna och Region Halland i nära samverkan.

Mer information om residenset Plats. Poesi. Periferi. och ansökningsformulär finns på artinsideout.se