Vem tycker du ska få Region Hallands kulturpris?

Nu öppnar möjligheten att föreslå mottagare av Region Hallands kulturpris för 2018!

Illustration av Jonatan Knut.Region Halland delar årligen ut ett kulturpris till personer som gjort framstående insatser inom kulturlivet. Genom priset vill Region Halland uppmärksamma konstnärlig kvalitet och förstärka konstnärlig skaparkraft. Priset delas ut till personer med anknytning till Hallands län och prissumman är 75 000 kr.

Utdelning och offentliggörande av mottagaren av Region Hallands kulturpris sker under en ceremoni på regionfullmäktige under hösten.

Nomineringar kan lämnas fram till den 12 augusti via Region Hallands webbplats: www.regionhalland.se/kulturpriset.