Vill du utbilda dig till slöjdhandledare?

Kultur i Halland – Slöjd startar nästa grundutbildning till slöjdhandledare den 1 februari 2019. Studieort: Halmstad. Sista anmälningsdag är 24 januari.

Arbetar du inom fritids, skola, förskola, kulturskola, särskola, museum, naturrum, ungdomsverksamhet, kyrka, förening eller liknande och vill öka möjligheten för barn, unga eller/och vuxna att slöjda?


Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska moment, grupparbete i att arrangera slöjdaktiviteter samt en halvdag med hjärt-lungräddning av barn och olycksfall i slöjdrummet. Pedagogiken går också att använda i sammanhang där du slöjdar med vuxna och äldre.
Det finns 12 utbildningsplatser. Sista anmälningsdag är 24 januari.
Läs mer om utbildningn och hur du anmäler dig här på Kultur i Halland – Slöjd