Nyheter

 • 3 mars 2015

  Dantedagen 2015

  Nu är det dags att anmäla sig till Dantedagen på Teater Halland. Programmet för DANTE-DAGEN 2015 är riktat till alla lärare i grundskolan, gymnasiet och till teaterföreningarna i Halland samt bygdegårdsrepresentanter som är aktiva när det gäller att arrangera kulturprogram.

 • 27 februari 2015

  Kulturutbud för barn och unga i höst

  Utbudskatalogen för barn och unga är nu påfylld med höstens utbud av scenkonst; musik, dans och teater. I katalogen hittar du också pedagogiska konst- och kulturarvsprogram.

 • 18 december 2014

  Fortbildningsdagar i animation för pedagoger

  I anslutning till utställningen med ALMA-pristagaren Shaun Tan arrangeras fortbildningsdagar i animation på Hallands konstmuseum. Fortbildningen vänder sig till pedagoger.

 • 20 november 2014

  Konferensen Leka lärandet! fokuserar på språkutveckling och läsfrämjande i förskolan

  Nu storsatsar vi på språkutveckling, läsfrämjande och estetik för barn i förskoleåldern! Kultur i Halland och Halmstad kommun arrangerar gemensamt konferensen "Leka lärandet! Estetiska läroprocesser – språk i förskolan" den 24 november på Halmstad teater. Temat är små barns språkutveckling med särskilt fokus på hur estetik, kultur och skapande utvecklar språkliga och kommunikativa förmågor.

 • 31 oktober 2014

  Fortbildning med ord- och bildkonstnären Magnus Lönn

  Torsdagen den 6 november kl 16.30 kommer konstnären Magnus Lönn till Hallands Kulturhistoriska museum i Varberg för att visa utställningen ”Lekstäver och orddjur”. Till varje utställning gör han ett pedagogiskt program, fyllt med inspirationslekar och idéer.

 • 15 oktober 2014

  UNday 2014 - manifestation med fokus på barnen i Gaza!

  Barn från Varberg, Holstebro och Gaza tar över Världsarvet Grimeton - med morsekod, film och sång sänder de live på FN-dagen. UNday-projektet drivs av Teater Halland.

 • 29 september 2014

  Hållplats – Ungkulturfestival för hela Halland

  "Hållplats" - är en kulturfestival för ungdomar mellan 13 och 20 år som hålls på Teater Halland i Varberg. Gratis buss går från alla andra halländska kommuner! Gratis mat, workshops, föreställningar och annat kul!

 • 19 mars 2014

  Nätverksträff med fokus på skolbio & filmer

  En nätverksträff för dig som är skolbiosamordnare, kulturchef, biografägare eller på andra sätt arbetar med skolbio i Västra Götaland, Halland och Värmland.

 • 12 februari 2014

  Forskning om barnkultur

  Synas, höras, finnas – plats för barnkultur! är titeln på årets symposium om aktuell forskning kring barnkultur. Symposiet arrangeras av Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet. Det pågår i tre dagar och är öppet för alla som känner sig lockade.

 • 5 december 2013

  Hälften av alla skolbarn möter kultur genom Skapande skola

  Regeringens stora kultursatsning mot barn och unga Skapande skola når 55 procent av alla skolbarn i Sverige. Samtliga kommuner har någon gång sökt och beviljats medel för kultur i skolan från Skapande skola, men små kommuner har svårare att ta för sig, visar en utvärdering av Skapande skola från Myndigheten för kulturanalys, som presenterades den 3 december.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nästa,