Bolla - ny webbplats om barn- och ungdomskultur

Bolla är en nationell webbplats om barn- och ungdomskultur som ges ut av Kulturrådet.

Bolla.se

Om Bolla

Bolla riktar sig till vuxna som arbetar med barn- och ungdomskultur:

  • Pedagoger – till exempel lärare, förskollärare, skolbibliotekarier
  • Tjänstemän – till exempel kultursekreterare och konsulenter
  • Utövare/upphovsmän – till exempel skådespelare, koreografer och författare

Bolla vill inspirera genom att visa goda exempel på barn- och ungdomsprojekt inom olika konstområden, samt förmedla nyheter och aktuell forskning om barn- och ungdomskultur.

Bolla vill sprida kunskap om olika arbetssätt som främjar barns och ungas delaktighet och möjligheter till eget skapande.

www.bolla.se