Forskning om barnkultur

Synas, höras, finnas – plats för barnkultur! är titeln på årets symposium om aktuell forskning kring barnkultur. Symposiet arrangeras av Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet. Det pågår i tre dagar och är öppet för alla som känner sig lockade.

Synas, höras, finnas – plats för barnkultur!

Öppna föreläsningar 19-21 mars 2014. Ingen föranmälan – fri entré!

  • Stockholms universitet, Frescati, Södra huset, Hörsal D8 (19-20/3) samt D7 (21/3)

Läs programmet för Symposium 2014 här.

Centrum för barnkulturforskning

Varje år sedan 1984 anordnar Centrum för barnkulturforskning (CBK) ett tvärvetenskapligt symposium med aktuell forskning kring ett barnkulturellt fält. Symposierna pågår i tre dagar och är öppna för alla som känner sig lockade. Symposiernas ämnen har varierat under årens lopp, med den gemensamma nämnaren att de alla handlat om barn och kultur. Inom denna ram är spelrummet stort. Så vitt skilda ämnen som kulturarv, konsumtion, barns röster i barnkulturen, lek och kvalitet har avhandlats.

Hittills har varje symposium utmynnat i en skrift i Centrum för barnkulturforsknings skriftserie. 2013 års symposium hade rubriken: "Mycket väl godkänd? Vad är kvalitet i barnkulturen", vilket också är titeln på vår senaste skrift. Denna, samt våra tidigare skrifter, säljer vi till specialpris under symposiet!