En textil hyllning

"En textil hyllning" är ett projekt som vill visa unga hur man kan återbruka det överskott av textilier – med fokus på fina handarbeten – som vi ofta hittar på loppisar idag. Via tydliga beskrivningar, inspireras målgruppen till kreativa lösningar för att omvandla dessa bortskänkta textilier till användbara, personliga accessoarer och inredningsdetaljer.

En textil hyllning

Ett halländskt projekt för Skapande skola, för fortbildning och som utställning.

"En textil hyllning" är ett projekt som vill visa unga hur man kan återbruka det överskott av textilier – med fokus på fina handarbeten – som vi ofta hittar på loppisar idag. Via tydliga beskrivningar, inspireras målgruppen till kreativa lösningar för att omvandla dessa bortskänkta textilier till användbara, personliga accessoarer och inredningsdetaljer. Beskrivningarna är tänkta att kunna laddas ner direkt från Internet.

Projektet vill både medvetandegöra ett hållbart tänkande och belysa ett textilt kunnande som för inte så länge sedan gav utövarna hög status och beundran. Eventuellt kopplas en studieplan kring miljöpåverkan/textilframställning till projektet. Projektet kan också användas till kreativ fortbildning för pedagoger och modellerna i utställningssammanhang. Då med syftet att också diskutera dagens förbrukning och framställning av textilier.

De fem textilkonstnärerna/formgivarna som har anlitats för modellframtagning är: Lisa Burénius, Marie Ganzlandt, Helén Markow, Maria Stigsdotter Drott och Katarina Segerbrand.

  • Projektstart: mars 2010 med planerad lansering hösten 2011.
  • Samordnare: formgivare Hanna Hallén
  • Projektledare: textilforskare Anneli Palmsköld, utvecklare konst Region Halland Anne Lang, utvecklare slöjd och kulturhantverk Region Halland Marita Jönsson
  • Samarbetspart: Hallands Distrikt av Amnesty International
  • Finansiering: Projektmedel från Region Halland

För mer information

Kontakta Marita Jönsson, utvecklare slöjd och kulturhantverk Region Halland.