En textil hyllning

Med En textil hyllning vill vi inspirera till att göra helt egna inredningsprylar, kläder och accessoarer. Skapa något nytt med ditt avtryck på, genom att återanvända textilier som ‘blivit över’. Textilierna finns kanske i en byrålåda hemma eller hos någon släkting, eller så kan du köpa dem billigt på loppis.

Foto: Hanna HallénGrundidén med en textil hyllning är att visa unga hur man kan återbruka det överskott av textilier – med fokus på fina handarbeten – som idag finns på loppisar eller hemma i byrålådorna. Dessutom vill vi medvetandegöra ett hållbart tänkande kring textil och belysa ett textilt kunnande som är på väg att försvinna.

På webben www.regionhalland.se/entextilhyllning laddas enkla arbetsbeskrivningar ner med inspiration och förslag på hur överblivna textilier kan omvandlas till användbara, personliga accessoarer och inredningsdetaljer. Här finner du också inspirationsmaterial i form av bilder och länkar, diskussionsförslag, litteraturtips, presentation av delaktiga formgivare, mm.

De framtagna modellerna finns att låna för att göra en mindre utställning. Möjligheter finns också att visa upp elevernas arbeten i utställningsform på en lämplig plats.

En textil hyllning är framtaget som ett Skapande skola-koncept men kan också användas i textilundervisningen i skolan och som fortbildning eller i annan skapande verksamhet.

För mer information och bokning: Vill du få ut en handledare för att starta upp arbetet i en klass eller boka en fortbildning, kontakta Marita Jönsson, utvecklare slöjd och konsthantverk.

Förmågor som utvecklas: Analysera, använda, avläsa, beskriva, formulera, formge, förklara, förstå, granska, genomföra, hantera, identifiera, lösa, motivera, planera, redogöra, reflektera, skapa, ta ställning, urskilja, utarbeta, utforska, uttrycka, välja, värdera.